Hüpokaust, kinnine süsteem

HK p
Salvestuskestus 8 -12 h
Kütmissagedus 1 - 3 korda päevas
Salvestusmass enamasti 50 kg salvestusmassi kg puidu kohta
Soojuslik nimiväljundvõimsus 1,9 – 6,8 kW (12 h salvestuskestuse korral)
Maksimaalne kütusekogus 7 - 25 kg
Soojusülekanne peamiselt ühtlane ja pehme kiirgussoojus, vähesel määral konvektsioonsoojus
Kasutusala mitme ruumi kütmine, ahikeskküte
Tuhaeemaldusvahemik korduvalt kütteperioodi jooksul
Hooldusvahemik soovitav 2 – 5 aastat, sõltuvalt kasutamise intensiivsusest
Materjal peamiselt keraamilised materjalid, vähesel määral metallist materjale
Heitkoguste piirmäärad EN 15544 järgi, tüübikatsetuse järgi
   
Allikas Austria Kahhelahjuühing, www.kachelofenverband.at