Kahhelküttekamin, keraamilise suitsulõõrita

Kuettekamin paeis web
Salvestuskestus 1 kuni 4 h (olenevalt ehitusviisist)
Kütmissagedus enamasti 2 - 3 korda salvestusaja kohta
Salvestusmass enamasti 10 kg salvestusmassi kg puidu kohta
Soojuslik nimiväljundvõimsus 9,7 – 19,5 kW (3 küttekorra ja 4 h salvestuskestuse puhul)
Maksimaalne kütusekogus 4 - 8 kg
Soojusülekanne peamiselt konvektsioonsoojus, vähesel määral kiirgussoojust
Kasutusala lisaküte, tule nautimine visuaalselt
Tuhaeemaldusvahemik sageli kütteperioodi jooksul
Hooldusvahemik soovitav 2 – 5 aastat, sõltuvalt kasutamise intensiivsusest
Materjal klaas (suur uks), metallist detailid, keraamiline väiskest
Heitkoguste piirmäärad tüübikatsetuse järgi
   
Allikas Austria Kahhelahjuühing, www.kachelofenverband.at