Kahhelahi koos satelliitsalvestiga

02-tehnika-päis-kahhelahi-satelliit-salvesti-01
Salvestuskestus  8-24 h
Kütmissagedus  1 - 3 korda päevas
Salvestusmass  - enamasti 70 kg salvestusmassi kg puidu kohta 
 - vähemalt 50 kg salvestusmassi ja välisvoodri massi kg puidu kohta
Soojuslik nimiväljundvõimsus  1,6-11 kW (12 h salvestuskestuse korral)
Maksimaalne kütusekogus  6 - 40 kg
Soojusülekanne  enamjaolt ühtlane ja pehme kiirgussoojus, osaliselt  konvektsioonsoojus
Kasutusala  ühe või mitme ruumi küte, kogu maja küte, sealhulgas nii põhi-  kui ka  lisaküte
Tuhaeemaldusvahemik  ca. 3 - 4 korda kütteperioodi jooksul
Hooldusvahemik  soovitav 2 – 5 aastat, sõltuvalt kasutamise intensiivsusest
Materjal  peaaegu eranditult keraamika
Heitkoguste piirmäärad  EN 15544 järgi
   
Allikad www. kachelofenverband.at , www.feusuisse.ch